Ledige kontorer i innovasjonsparken

Vi har fleksible kontorer som passer for både små og store bedrifter, offentlige aktører og forsknings- og undervisningsmiljø.

Blant de beste på fornybar energi

Visste du at Ipark har en egen energisentral? Ipark satser på fornybar energi gjennom et eget datterselskap, Ullandhaug energi. Etter at selskapet ble satt i drift, er energibruken til oppvarming og kjøling av byggene i Ipark redusert med 45 %.

Fin frokost med gode naboer

Ipark sammen med Validé har invitert til nettverksfrokost hvor bedrifter i innovasjonsparken får mulighet til å presentere seg for hverandre. Frokostmøtene kommer til å foregå hver første onsdag i måneden.

Har du en idé som kan kommersialiseres?

Validé er ledende innenfor utvikling av vekstbedrifter i regionen, og er en del av innovasjonsparken. De bidrar i alle trinn i kommersialiseringsprosessen.

Bedrifter ferdig med sin inkubatorperiode

Validé har "uteksaminert" 10 selskaper fra Inkubatoren.

Nytt sykehus til Ullandhaug

Styret i Helse Vest har besluttet at nytt sykehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug.

Arkivenes Hus vinner pris

Prisen gis til et prosjekt som har vist en spesiell vilje og evne til å tenke og gjennomføre innovative løsninger som skal sikre en trygg bygge- og anleggsplass.

Validé søker etter en PR konsulent

Validé holder til i innovasjonsparken på Ullandhaug, et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling.

UiS satser på digital eksamen

I løpet av 2017 vil UiS gjennomføre 80 prosent av alle eksamener digitalt.