Det er ca. 130 bedrifter i Ipark, og det er mange som ikke kjenner til alt det spennende arbeidet som foregår hos de ulike bedriftene. Ipark sammen med Validé inviterer til nettverksfrokost hvor bedrifter får mulighet til å presentere seg for hverandre. Frokostmøtene holdes hver første onsdag i måneden. 

Sted: Måltideths Hus, terassen i 4. etg
Kl: 08:15 - 08:45

Gode naboer er gull verdt

Betyr det noe hvem som er naboen din? Ja, mener vi. En samlokalisering av bedrifter har mange fordeler for deg og bedriften.

  • Du kommer tettere på andre deler av næringslivet – dette kan lede til nye prosjekter eller videreutvikling for din bedrift
  • Samlokalisering skaper nye ideer, bygger opp merkekjennskap til din bedrift og øker din potensielle kundekrets
  • Kontaktnettverket blir bredere, og veien til spesialkompetanse bli kortere
  • Man vil få mange nye impulser fra andre bedrifter og kollegaer og derav lettere bli påvirket til å finne nye arbeidsmetoder for å nå dine og bedriftens mål

Fin-frokost-2.jpg#asset:270

Fin-frokost-1.JPG#asset:255